جاهای دیدنی ایران

جاهای دیدنی ایران   سد کارون 3، ایذه خوزستان سد کارون ۳ یکی از بزرگترین سد های ایران است که بر روی رودخانه کارون در شهرستان ایذه در شهر خوزستان میباشد. ایلام دره ویژدرون باغ شاهزاده ماهان – کرمان جاده...