شرح زندگی اثر کریشنا مورتی

شرح زندگی اثر کریشنا مورتی   این کتاب، حاصل گفت و گوهایی است که بین سئوال کنندگان و “کریشنا مورتی” صورت گرفته است. “کریشنا مورتی” در این سخنان، خواننده را به آرامش دعوت می‌کند و سعی بر آن دارد تا طریق...