چرا باید کسب و کار خود تبلیغ کنید؟

چرا باید کسب و کار خود تبلیغ کنید؟ در گذشته مردم فکر می کردند که هزینه های تبلیغات، نوعی پول هدر دادن است. در آن زمان، مردم تبلیغات را کاری بی معنی و بی فایده می دانستند؛ اما امروزه ثابت شده است که تب...