مشاور به جای فروشنده برای مشتری

مشاور به جای فروشنده برای مشتری آموزش فروش حرفه ای: مشاور آن ها باشید   در آن صورت به جای یک بار فروش، میتوانید به آنها چند بار بفروشید. دقت کنید اگر شما فقط به فروش محصول یا خدمات خود فکر کنید در فرو...

آموزش فروش حرفه ای پیگیری

آموزش فروش حرفه ای پیگیری اگر می خواهید سرنخ ها و فرصت های شما به مشتریان خوب برایتان تبدیل شوند راه اصلی آن پیگیری، پیگیری و پیگیری است. آموزش فروش حرفه ای: پیگیری، پیگیری و پیگیری اگر می خواهید سرنخ...

نکات بازاریابی-نزدیک ‌بینی بازار

نکات بازاریابی-نزدیک ‌بینی بازار مشکل ‌ ‌نزدیک ‌بینی ‌در ‌بازار اشتباه ‌بسیاری ‌از ‌ارایه ‌دهندگان ‌کالا ‌یا ‌خدمات ‌(محصول) ‌این ‌است ‌که ‌ بیشتر ‌توجه ‌خود ‌را ‌معطوف ‌به ‌فیزیک ‌محصولاتی ‌که ‌به ‌م...

دانلود
دانلود
بالا