آموزش فروش حرفه ای پیگیری

آموزش فروش حرفه ای پیگیری اگر می خواهید سرنخ ها و فرصت های شما به مشتریان خوب برایتان تبدیل شوند راه اصلی آن پیگیری، پیگیری و پیگیری است. آموزش فروش حرفه ای: پیگیری، پیگیری و پیگیری اگر می خواهید سرنخ...

نکات بازاریابی-مفهوم بازاریابی

نکات بازاریابی-مفهوم بازاریابی بسیاری ‌از ‌مردم ‌چنین ‌می‌اندیشند ‌که ‌بازاریابی ‌تنها ‌به ‌معنی ‌فروش ‌و ‌تبلیغ ‌است. ‌اگر ‌بدانیم ‌که ‌فروش ‌و ‌تبلیغ، ‌فقط ‌بخش ‌نمایان ‌(علامت ‌بزرگ) ‌بازاریابی ‌اس...

دانلود
دانلود
بالا