محدودیت صفر اثر جو ویتالی و هولن

محدودیت صفر اثر جو ویتالی و هولن معرفی اجمالی کتاب محدودیت صفر اثر جو ویتالی و هولن کتاب محدودیت صفر بیش از یک نویسنده دارد. هر بخش از این کتاب گفته‌های شخص خاصی است: پزشک، یک فرد عادی و یا یک ناشناس....