شجاعت اثر دبی فورد

شجاعت اثر دبی فورد معرفی کتاب کتاب شجاعت غلبه بر ترس و به دست آوردن اعتماد به نفس به قلم دبى فورد، دربردارنده‌ی موثرترین و عمیق‌ترین راهکارهایی است که به افزایش اعتماد به نفس و تقویت آن در شما کمک می‌...