فوق طبیعت اثر لیال واتسون

فوق طبیعت اثر لیال واتسون فوق طبیعت عنوان کتابی است نوشته لیال واتسن، منتشر شده در سال ۱۹۷۳ و ترجمه شده در ایران به سال ۱۳۶۶. لیال واتسن در این کتاب دربارهٔ مسائل فوق طبیعت که در جهان اتفاق افتاده و م...