در هوای اشراق اثر باگوان راجنیش

در هوای اشراق اثر باگوان راجنیش   درباره نویسنده: راجنیش چاندرا موهان جین  شناخته شده به آچاریا راجنیش و باگوان شری راجنیش وتازه‌تر اُشو؛ عارف، فیلسوف، گورو، استاد دانشگاه هندی، و رهبر جنبش راجنیش بود...