تجسم خلاق اثر شاکتی گواین

تجسم خلاق اثر شاکتی گواین معرفی اجمالی کتاب کتاب «راهنمای تجسم خلاق» نوشته «شاکتی گواین» و ترجمه «گیتی خوشدل» است. کتابی که پیش رو دارید به شما می‌آموزد چگونه از خلاقیت در زندگی خود بهره ببرید و برای ...