بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ

بازاریابی تلفنی یا تله مارکتینگ Telemarketingیا بازاریابی تلفنی یکی از روش های مارکتینگ است که شامل ارتباط با مشتریان از طریق تلفن می باشد. یکی از پر اهمیت ‌ترین بخش ‌های هر کسب و کاری برای پیشرفت بیش...