فروغ هستی اثر کریستین بوبن

فروغ هستی اثر کریستین بوبن ادبیات عرفانی برای مردمی که قرن ها به این بیان عارفانه، عادت دیرینه دارند،از هر زبانی که اظهار شود دلچسب است. کریستیان بوبن نویسنده ی فرانسوی که در این سال ها آثارش به زبان ...