چگونه شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم؟

چگونه شخصیت کاریزماتیک داشته باشیم؟ «خب دیگه چه خبر؟» یا «خب، دیگه چه کارا می‌کنی؟»، آیا این جملات برای‌تان آشنا نیستند؟ حتما شما هم تجربه‌ی اسیر شدن در چنین مکالماتی را دارید. مکالمات کوتاهی که ناشیا...