قدر جوانی را بدانیم

قدر جوانی را بدانیم معرفی کتاب در کتاب صوتی قدر جوانی را بدانیم از وین دایر ، از شما سوال می شود، چگونه مي شود مثلا قدر “جواني” را دانست؟ نمي شود كه جواني را كادو پيچ كرد و دست به آن نزد. يا برايش تقد...