مشاور به جای فروشنده برای مشتری

مشاور به جای فروشنده برای مشتری آموزش فروش حرفه ای: مشاور آن ها باشید   در آن صورت به جای یک بار فروش، میتوانید به آنها چند بار بفروشید. دقت کنید اگر شما فقط به فروش محصول یا خدمات خود فکر کنید در فرو...

بعد از فروش پیگیری دوره ای کنید

بعد از فروش پیگیری دوره ای کنید آموزش فروش حرفه ای: بعد از فروش پیگیری دوره ای کنید فروش پایان کار شما نیست، بلکه نقطه آغازین ارتباط شما با مشتریان است. یک بار دیگر جمله بالا را با دقت بخوانید و همیشه...

آموزش فروش حرفه ای پیگیری

آموزش فروش حرفه ای پیگیری اگر می خواهید سرنخ ها و فرصت های شما به مشتریان خوب برایتان تبدیل شوند راه اصلی آن پیگیری، پیگیری و پیگیری است. آموزش فروش حرفه ای: پیگیری، پیگیری و پیگیری اگر می خواهید سرنخ...

آموزش فروش حرفه ای

آموزش فروش حرفه ای آموزش فروش حرفه ای: با آن ها دوست شوید و به آن ها آموزش دهید افراد در معامله های خود بیش از آن که به دنبال خرید محصول باشند در جستجوی ایجاد رابطه دوستی هستند. احتمالا شما هم ترجیح م...

دانلود
دانلود
بالا