ترفند برای داشتن انرژی مثبت خوب

ترفند برای داشتن انرژی مثبت خوب راههایی برای داشتن انرژی مثبت و شاد بودن مثلا گوش گردن روزانه یه چند دقیقه موسیقی جذاب شاد آرام، خیلی تاثیر زیادی در کاهش تند مزاجی شما دارد. یا این که هر 1 ساعت یک بار...