حضور در وضعیت صفر اثر جو ویتالی

حضور در وضعیت صفر اثر جو ویتالی معرفی اجمالی حضور در وضعیت صفر اثر جو ویتالی کتاب حضور در وضعیت صفر، نوشته دکتر جو ویتالی است. این کتاب دقیقا ادامه دهنده و مکمل راه کتاب محدودیت صفر است. کتاب حضور در ...