شاگرد قصاب اثر پاتریک مک کیب

شاگرد قصاب اثر پاتریک مک کیب رمان «شاگرد  قصاب» نوشته‌ی «پاتریک مک‌کیب» را «پیمان خاکسار» به فارسی برگردانده است.  عنوان کتاب از ترانه‌ی فولک انگلیسی به نام شاگرد قصاب The Butcher Boy گرفته شده است.  ...