شیب اثر ست گودین

شیب اثر ست گودین معرفی کتاب کتابی از ست گودین، نویسنده فوق العاده ای که احتمالا قبلا به خاطر کتاب های دیگرش مثل گاوه بنفش، اسم او را شنیده اید. این کتاب را می شود در طی چند ساعت خواند. اما آنقدر نکته ...