گام‌های كوچك برداريد

 گام‌های كوچك برداريد در جاده موفقيت، گام‌های كوچك و موثر برداريد. تلاش برای سرعت گرفتن و با شتاب به نقطه اوج رسيدن، نتيجه‌ای جز شكست به همراه ندارد. هيچ‌كس با سرگرداني ناشی از بی فكری و بی برنامگی به...