۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام هشتم

۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام هشتم گام هشتم افسرده نشوید ؛ مقاوم باشید! راه‌اندازی کسب و کاری نوپا مثل آب خوردن نیست! واقعاً محتاج کار سخت و سنگین است اما به یاد داشته باشید که هر چقدر مسیر ، پر استرس ...