۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام اول

۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام اول ۸قدم تاشروع کسب وکارنوپا-گام اول •گام اول ذهنتان را برای بازی پیش رو آماده کنید و رشد و توسعه‌ی نگرش کارآفرینانه را در خود آغاز نمایید. “رهبری به عنوان نیست، به نمونه‌...