هدیه اثر اسپنسر جانسون

هدیه اثر اسپنسر جانسون هدیه حکایت جذاب سیر و سفر پسری است از نوجوانی به جوانی و جستجوی او برای پیدا کردن هدیه، هدیه‌ای اسرارآمیز که پیرمرد فرزانه‌ای او را با آن آشنا می‌کند. همانطور که پیرمرد می‌گوید ...