راه و رسم میلیونرها اثر مارک فیشر

راه و رسم میلیونرها اثر مارک فیشر راه و رسم میلیونرها کتابی اثر نویسنده‌ی بزرگ و مشهور بریتانیایی، «مارک فیشر»، است. فیشر در این کتاب تمام کلیشه‌های کتاب‌های خودپروری و کسب درآمد را کنار گذاشته و بک ا...