۲۱ درس برای ۲۱ قرن

۲۱ درس برای ۲۱ قرن معرفی کتاب کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱، روایت آينده‌ای است که در سال ۲۰۵۰ گریبان‌گیر بشر خواهد شد.  یووال نوح هراری نویسنده کتاب ۲۱ درس برای قرن ۲۱، در این کتاب ابتدا به تشریح مفاهیم و ...