شفای زندگی اثر لوییز هی

شفای زندگی اثر لوییز هی درباره کتاب شفای زندگی نوشته لوئیز ال.هی نویسنده و سخنران انگیزشی آمریکایی است. لوئیز ال. هی در کتاب شفای زندگی از قدرتی که ذهن انسان‌ها دارد و صحبت می‌کند و به خوانندگان می‌آم...