حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر

حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر معرفی اجمالی کتاب حکایت دولت و فرزانگی اثر مارک فیشر حکایت دولت و فرزانگی” داستانی بکر، ساده، جذاب و آموزنده، کتابی در حدود ۱۱۰ صفحه، منتشر شده در سال ۱۹۹۰، کتابی که...