خواستن توانستن است اثر جول اوستین

خواستن توانستن است اثر جول اوستین معرفی کتاب با خواندن این کتاب  یاد می‌گیرید که استعدادهای درونی خود را کشف کنید، به هوش و شخصیت خود اعتماد داشته باشید و اصلا خودتان را دست کم نگیرید. کتابی که در صدر...