ذهن شما دوست شما نیست

ذهن شما دوست شما نیست معرفی کتاب «ذهن شما دوستتان نیست» نوشته آدام آلوارادو است و روش‌های غلبه بر افسردگی به کمک تغییر نگرش‌های فردی را آموزش می‌دهد. در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «این ذهن من بود که از ت...