جادوی فکر بزرگ اثر شوارتز

جادوی فکر بزرگ اثر شوارتز معرفی اجمالی کتاب در هر یک از فصل‌های کتاب جادوی فکر بزرگ نوشته دیوید جی. شوارتز، ده‌ها فکر، شیوه و اصل سودمند و منطقی می‌یابید که به شما توانایی می‌دهند تا نیروی عظیم فکر بز...