شخصیت شناسی اثر جرالد متیوز

شخصیت شناسی اثر جرالد متیوز کتاب شخصیت شناسی اثری به قلم جرالد متیوز و ترجمه ی سینا رضائی است. نویسنده در این اثر با دیدگاهی جالب به افراد می نگرد. از نظر وی هر فرد یک الگوی معین و مشخص و مجموعه ای از...