چگونه نگرش مثبت داشته باشیم

چگونه نگرش مثبت داشته باشیم درست مانند یک طراح داخلی که وضعیت داخلی ساختمان را طراحی و سازماندهی می‌کند نگرش شما نیز عملکردی مشابه دارد و به طراحی و سازماندهی ذهن‌تان می‌پردازد و آن را منعطف می‌کند. ا...

مثبت اندیشی و موفقیت

مثبت اندیشی و موفقیت مثبت اندیشی نمی‌گوید همه اتفاقات عالم مثبت است و هیچ خبری از منفی‌ها نیست ! منفی‌ها هم به اندازه مثبت‌ها در این دنیا سهم دارند ، مثبت اندیشی می‌گوید هرجا که هستی موقع انتخاب و تصم...

ده راهکار برای جذب انرژی مثبت

ده راهکار برای جذب انرژی مثبت وقتی ناراحت و بی حوصله هستید جذب انرژی مثبت محیط ، کار سختی به نظر می رسد اما اگر باور داشته باشیم که شادی و غم زاییده شرایط محیطی اطراف ما نیست بلکه حاصل انتخاب ماست آن ...

راههای داشتن زندگی شادوانرژی مثبت

راههای داشتن زندگی شادوانرژی مثبت زمانی که به دیگران خوبی و کمک می کنید، تجمعی از انرژی های مثبت را به دور خودتان فراهم می آورید و این انرژی های مثبت باعث آرامش و شادی شما می شوند.   رازهایی برای داشت...

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت روز خوب رابايد ساخت روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد! روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند! روز خوب كه سر برج نيست خود بخو...

دانلود
دانلود
بالا