معرفی کتاب

معرفی کتاب شاخص‌های مطالعه در ایران بسیار پایین است. در این شرایط معرفی کتاب‌های مفید برای مطالعه کمک می‌کند آن‌هایی که اهل خواندن هستند بتوانند کتاب‌های خواندنی را راحت‌تر بیابند و شاید سایر افراد هم...