ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد پائولو

ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد پائولو داستان کتاب روایت زندگی دختر جوانی است به نام ورونیکا. ورونیکایی که به ظاهر خوشحال است و همه‌چیز دارد. هر موقع که دوست دارد به بیرون می‌رود، با دوستانش وقت می‌گذراند...