خودت باش دختر ریچل هالیس

خودت باش دختر ریچل هالیس ریچل هالیس در کتاب خودت باش دختر، به ما می‌گوید: که باید از باور کردن دروغ‌هایی که درباره‌مان گفته می‌شود دست برداریم تا تبدیل به همان کسی شویم که واقعاً هستیم. این کتاب که از...