کلید راز گمشده اثر جو ویتال

 کلید راز گمشده اثر جو ویتال توماس جفرسون می‌گوید: «هیچ‌چیز نمی‌تواند انسانی را که نگرش‌های ذهنی درستی دارد از دستیابی به هدفش بازدارد، هیچ‌چیز نمی‌تواند به انسانی کمک کند که دارای نگرش‌های ذهنی غلط ا...