تعبیر خواب اثر لیلی وایس

تعبیر خواب اثر لیلی وایس در این کتاب، برخی خواب‌ها و رویاها از دیدگاه روان‌شناختی بررسی و تعبیر شده است . نگارنده در این کتاب با بررسی مستند خواب‌های بیماران خویش، به تحلیل و تفسیر روان‌شناسی آنها دست...