قطار سرعت به سوی ثروت دارن هاردی

قطار سرعت به سوی ثروت دارن هاردی «قطار سرعت به سوی ثروت» اثری از نویسنده‌ ی محبوب کتاب‌ های خود پروری و موفقیت، «دارن هاردی»، است. این کتاب برای کسانی نوشته شده که تازه کسب و کار خود را شروع کرده‌اند ...