آماده اید برای شروع...

انتخاب بهتری پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

بسته نقره ایی

800,000 تومان950,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 365 روز
 • آگهی: 1
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی در بالا: 365
 • تعداد تصاویر: 10
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

بسته برنزی

500,000 تومان650,000 تومان
فروش
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی در بالا: 365
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

بسته طلایی

1,600,000 تومان1,800,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 365 روز
 • آگهی: 2
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی در بالا: 365
 • تعداد تصاویر: 15
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت
دانلود
دانلود
بالا