راههای داشتن زندگی شادوانرژی مثبت

راههای داشتن زندگی شادوانرژی مثبت زمانی که به دیگران خوبی و کمک می کنید، تجمعی از انرژی های مثبت را به دور خودتان فراهم می آورید و این انرژی های مثبت باعث آرامش و شادی شما می شوند.   رازهایی برای داشت...

یک دقیقه مطالعه

یک دقیقه مطالعه .. به عقیده خیام هر کس که در این دنیا بتواند شاد زندگی کند و از زندگیش لذت ببرد، بطور حتم بعد از مرگش نیز در بهشت خواهد بود. زیرا کسی که زندگی شادی داشته باشد به طور طبیعی نه به کسی ظل...

گام‌های كوچك برداريد

 گام‌های كوچك برداريد در جاده موفقيت، گام‌های كوچك و موثر برداريد. تلاش برای سرعت گرفتن و با شتاب به نقطه اوج رسيدن، نتيجه‌ای جز شكست به همراه ندارد. هيچ‌كس با سرگرداني ناشی از بی فكری و بی برنامگی به...

روز خوب رابايد ساخت

روز خوب رابايد ساخت روز خوب رابايد ساخت روز خوب كه در نميزنه بياد داخل! روز خوب كه ازجعبه شانس درنمياد! روز خوب كه يكي از روزهاي هفته نيست درمسلسل ناگزير تقويم طلوع كند! روز خوب كه سر برج نيست خود بخو...

چند نکته ی کوچک زندگی

چند نکته ی کوچک زندگی 🔅 چند نکته ی کوچک زندگی روز تولد دیگران را به خاطر داشته باش. حداقل سالی یکبار طلوع آفتاب را تماشا کن. برای فردایت برنامه ریزی کن. از عبارت«متشکرم»زیاد استفاده کن. بدان در چه وقت...

دانلود
دانلود
بالا