پرس سازی در تهران طراح و سازنده انواع پرسهای هیدرولیک درتناژ مختلف از ۵۰الی ۵۰۰۰تن ساخت و تعمیر جک و سیستم های هیدرولیک ...

1396/10/09
دانلود
دانلود
بالا