آسفالت کاری و محوطه سازی در تبریز   آسفالت ماده‌ ای است که از مخلوط کردن شن ، ماسه و قیر بدست می آیدو برای ساخت جاده ها،...

1396/11/07
دانلود
دانلود
بالا