فوم بتن در گیلان   فوم بتن ملاتی است که از آب، سیمان، فوم کفزا (ماده ای شیمیایی و یا بر پایه پروتئین حیوانی از شاخ یا سم...

1397/01/21
دانلود
دانلود
بالا