صنایع چوبی در گلستان   در کشور ما بزرگترین منابع چوب صنعتی دنیا وجود دارند. در جنگل های روسیه درخت های  چون کاج و صنوبر ...

1397/09/05
دانلود
دانلود
بالا