فروش زغال در قم زغال، مادهٔ سبک، شکننده و سیاه‌رنگ باقی‌مانده از نیم‌سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است که ق...

1400/08/30
دانلود
دانلود
بالا