فروش زغال در شهرکرد زغال، مادهٔ سبک، شکننده و سیاه‌رنگ باقی‌مانده از نیم‌سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است ...

1400/08/24
دانلود
دانلود
بالا