فروش زغال در ارومیه زغال، مادهٔ سبک، شکننده و سیاه‌رنگ باقی‌مانده از نیم‌سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است ...

1400/09/01
دانلود
دانلود
بالا