فروش زغال در همدان زغال، مادهٔ سبک، شکننده و سیاه‌رنگ باقی‌مانده از نیم‌سوختن چوب یا دیگر اندام‌های گیاهی و جانوری است ک...

1400/06/31
دانلود
دانلود
بالا