گفتگو با خدا

گفتگو با خدا

“گفتگو با خدا” جلد اول، آغازگر مجموعه ای است که بیش از ده سال در حال تغییر زندگی میلیون ها نفر از افراد است.

گفتگو با خدا

این مجموعه پرفروش در حال حاضر به صورت فیلم نیز در آمده است.
در فرض کنید شما می توانید گیج کننده ترین سوالات هستی را از خدا بپرسید – سوالاتی درباره عشق و ایمان ، زندگی و مرگ ، خیر و شر.

فرض کنید خدا پاسخهای واضح و قابل فهمی ارائه داده است.

این اتفاقی است که برای نیل دونالد والش افتاده است.

می تواند برای شما نیز اتفاق بیافتد.

شما در حال “گفتگو با خدا” هستید…

“گریه های قلب شما را شنیده ام.

من جستجوی روح شما را دیده ام.

می دانم چقدر عمیق حقیقت را خواسته اید.

و در حال خوشحالی و درد آن را خواسته اید.

از من خواسته اید که خود را نشان دهم، توضیح دهم، آشکار کنم.

گفتگو با خدا

من اینجا هستم، آنقدر ساده که نمیتوانید اشتباه بگیرید. در واژگانی بسیار ساده، که نمی تواند شما را گیج کند.

بنابراین پیش بروید، از من چیزی بخواهید، هر چیزی.

من به شما پاسخ می دهم. من برای انجام این کار از کل جهان استفاده خواهم کرد.

حواست باشد؛ این کتاب تنها ابزار من نیست.

ممکن است سوالی بپرسید و جوابش را در این کتاب بیابید.

اما تماشا کنید، گوش کنید. کلماتی که در آهنگ بعدی می شنوید.

اطلاعاتی را که در مقاله بعدی می خوانید. اتفاقی دانستن شخص بعدی که ملاقات می کنید.

یا زمزمه رودخانه بعدی ، اقیانوس بعدی ، نسیم بعدی که گوش شما را نوازش می دهد – همه این ها ابزار من هستند.

گفتگو با خدا

همه این راه ها برای من باز است. اگر گوش کنید با شما صحبت خواهم کرد.

اگر مرا بخوانید به سوی شما خواهم آمد. من به شما نشان خواهم داد که همیشه در آنجا بوده ام. همیشه.”

نویسنده کتاب

نیل دونالد والش (به انگلیسی: Neale Donald Walsch) (زاده ۱۰ سپتامبر ۱۹۴۳) نویسنده سرشناس آمریکایی است.

او تا به حال با نوشتن هفت جلد کتاب جنجالی توانسته‌است به یکی از موفق‌ترین نویسندگان حال حاضر جهان تبدیل شود.

نام کتابهای وی به شکل ” … با خدا ” بوده و شامل: سه جلد کتاب «گفتگو با خدا»،

دو جلد کتاب «مراقبه گفتگو با خدا»، «دوستی با خدا» و آخرین کتاب «وصل با خدا» می‌باشد.

گفتگو با خدا

خلاص کتاب

بسیاري از کلمات از زبان دیگران ولی بـه اسـم خداونـد ادا شـده انـد.

بسـیاري از افکـار واحساسات به دلایل وانگیزه هایی بوجود آمده اندو بطور مستقیم توسط خدا خلق نشده انـد.
بسیاري از تجربه ها هم از این افکار و احساسات ناشی شده اند.
مشکل قضیه، تمییز و تشخیص درست از نادرست است تا بتوانیم بین پیامهـاي رسـیده از
جانب پروردگار و آنچه از منابع دیگر آمده است تفاوت بگذاریم.

ما با بکارگیري قانون سـاده اي می توانیم به این تمییز برسیم:
بالاترین افکار، شفاف ترین کلمـات، و بزرگتـرین احساسـات، همـواره متعلـق بـه خداونـد
هستند.

هرچه کمتر از این باشد از منابع دیگر آمده است.
فکر می کنم این تمییز و تشخیص کار مشکلی نباشد، چـون حتـی یـک شـاگرد ابتـدایی مـی
تواند بالاترین، روشن ترین و بزرگترین را تمییز دهد.

گفتگو با خدا

با وجود این اجازه دهید راهبردهایی هم ارائه شود:
بالاترین افکار، افکاري هستند که حاوي نشاط و شـادي مـی باشـند.

شـفاف تـرین کلمـات،کلماتی هستند که حاوي حقیقت می باشند و بزرگترین احساسات، احساساتی هستند کـه تـو
عشق می نامی. شادي، حقیقت، عشق این سه قابل جابه جایی هستند

و یکی همواره به دیگري
می انجامد. ترتیبی که آورده می شوند به هیچ وجه مهم نیست.
با دریافت این راهبردها و دادن این تمییز که چه پیامی از جانب خداوند است و چه پیامی از
منابع دیگر آمده،

تنها سؤالی که باقی می ماند این است که آیا به پیام پروردگار توجه و اعتنا
می شود؟
به بسیاري از پیامهاي خداوند توجه نمی شود،

علت این است که تعدادي از آنها بیش از آن
نیکو و پسندیده هستند که واقعیت داشته باشند.

عده دیگر بـیش از آن مشـکل بـه نظـر مـی رسند که دنبال شوند.

و تعدادي هم به غلط درك و استنباط مـی شـوند.

بسـیاري هـم اصـلاً دریافت نمی شوند.
قوي ترین رسول پروردگار تجربه است، حتی این را هم شما مورد غفلت قرار می دهید.

ایـن
یکی را شما » به ویژه « نادیده می گیرید.

گفتگو با خدا

اگر شما به تجربه تان پاسخ داده بودید، دنیایی که اکنون در آن بـه سـر مـی بـریم، کـاملاً
متفاوت از این بود.

حاصل اینکه شما به تجربه تان گوش نمی دهید این است که، مرتـب آن را
تجدید و زنده می کنید، مکرر در مکرر. چون خداوند نه از هدفی که دارد عـدول مـی کنـد و نـه
اراده اش را نفی می کند.

لذا شما نهایتاً، دیر یا زود، پیام را دریافت می کنید.
با وجود این خداوند هرگز شما را مجبور نمی کند، و هرگز به زور ودار به کاري نمـی کنـد،
چون به شما اراده آزاد داده – این قدرت را که به آنچه انتخاب می کنید،

عمل کنید – و ایـن راهرگز از شما سلب نخواهد کرد.

برای دانلود کلیک کنید

گفتگو_با_خدا_1_نیل_دونالد_والش_  

گفتگو_با_خدا_2_نیل_دونالد_والش_

گفتگو_با_خدا_3_نیل_دونالد_والش_

 

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود
دانلود
بالا