هیو باشید اثر هارولد کلمپ

هیو باشید اثر هارولد کلمپ

هیو باشید اثر هارولد کلمپ

ﻫﻴﻮ ﻧﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺪﺍ، ﺻﺪﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻭﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﻨﺪﻳﺪ.

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻴﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﻭ

ﻭﻗﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ ﻇﺮﺍﻓﺖ، ﻫﻮﺷﻴﺎﺭﻱ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻴﻮ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲﺁﻣﻮﺯﺩ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻫﻴﻮ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻴﺪ.

هیو باشید اثر هارولد کلمپ

ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻧﻮﺍﺭ ﻫﻴﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﻴﻮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ﻳﺎ

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺪﺍﻥ ﮔﻮﺵ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﺍﻛﻨﻜﺎﺭ ﻛﻪ ﻳﻚ طریقت جهانی است می باشد و راه هایی را آموزش می دهد که

هر کس می تواند برای قوت بخشیدن به تجربیات خود به کار گیرد.

هارولد کلِمپ (به انگلیسی: Harold Klemp) زادهٔ ۱۹۴۲ میلادی در ویسکانسین، ایالات

متحدهٔ آمریکا، رهبر مذهبی اکنکار است. او صاحب عنوان ماهانتا (رهبر مذهبی) و استاد زندهٔ اِک شمرده می‌شود.

اِکیست‌ها (پیروان اِکنکار) معتقدند او ۹۷۳مین استاد زندهٔ اِک است. او سومین آمریکایی‌ای است

که از زمان بنیان‌گذاری این سازمان در ۱۹۶۵ میلادی توسط پال توئیچل، به این عنوان دست

یافته‌است.

هیو باشید اثر هارولد کلمپ

هیو باشید اثر هارولد کلمپ

نام مذهبیِ کلِمپ، با توجه به کتاب‌هایش و وبگاه رسمی اِکنکار، «وه زی» یا به‌صورت ساده‌تر «زی» است.

او را با نام سری هارولد کِلمپ نیز می‌شناسند. در هند سری یک لقب سنتیِ احترام‌آمیز زبان

سانسکریت است که برای اشاره به افراد برجسته استفاده می‌شود.

کتاب هیو سر دادن آواز عشق برای خدا اثری به قلم هارولد کلمپ است.

هیو واژه ای باستانی است که برای سازگاری انسان با خداوند بکار می رفته است. لذا در این

راستا تمریناتی از استاد اک گردآوری شده که هدف آن ارتباط انسان با خدا و تقویت این ارتباط است.

برای دانلود فایل کتاب کلیک کنید

لطفا نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود
دانلود
بالا